De eerste watertaxi van Zwolle?

De titel voor deze blogpost steel ik van Kirsten Notten. Zij beschreef mijn kanaalsaVAARi onder deze titel voor het magazine Zowell. Een watertaxi voor de Zwolse wateren was namelijk een idee dat tijdens onze tocht al snel boven kwam drijven. En ook bij onze eerste ontmoeting in 2016 bleek iedereen daar nog unaniem enthousiast over. Want wat zou het mooi zijn als alle initiatieven langs het water straks door deze taxi verbonden worden!

Met de passagiers van de kanaalsaVAARi hebben we een verbond gesloten. Samen gaan we zorgen voor meer leven op het Zwolse water! En daarom steken we nu regelmatig onze koppen bij elkaar om concrete plannen te maken. Als eerste proberen we onze droom over een watertaxi te realiseren. Eerste stap: een pilot tijdens Koningsdag. Grootste uitdagingen: één of meerdere bootjes (fluisterbootjes) & op- en afstapplekken.

De gemeente en provincie doen tegenwoordig erg hun best om burgerinitiatieven te steunen. Tja, en waarom ook niet? Want wat een mooie ideeën leven er wel niet onder ons ‘burgers’? Bij de Stadscafé’s van Club Cele & het Zwols Architectuur Podium wordt dat steeds weer duidelijk. Die avonden blijf ik trouw bezoeken, maar ze matchen niet altijd met de ‘actieplannen’ van ons kanaalsaVAARi-verbond.

ZAP Stadscafé Club Cele 12-01-2016-35

Nabespreking met o.a. Gert Urhahn bij het Stadscafé. Foto: ZAP

In januari was Gert Urhahn te gast, een grondlegger van de filosofie van ‘de Spontane Stad’. Met zijn bureau presenteerde hij zijn plannen om de stad Zwolle en met name het Zwolse water aantrekkelijker en duurzamer te maken. En om vooral advies te geven over hoe je dat met ‘z’n allen’ doet. Dit deed hij door, samen met zijn partner Bernardina Borra, een presentatie te geven over hoe we in Zwolle een traject kunnen aangaan om dit te bereiken. En dat….matchte even niet met de ‘actiestand’ waarin we met ons ‘kanaalsaVAARi-verbond’ zaten die avond. Dat hoor je wel terug in mijn verhaal dat ik op camera deed.

ZAP Stadscafé Club Cele 09-02-2016-3

‘Ja hoor, we delen ons idee graag nog een keer ;-)’ Foto: ZAP

Verder blijven de Stadscafé’s van Club Cele een inspiratiebron. Vaak hoor ik er ook weer leuke nieuwe dingen die aansluiten op ons initiatief. Bijvoorbeeld bij het Stadscafé van afgelopen week, waarin de gemeente een adviseur had meegenomen om alle initiatieven rondom het Zwolse water boven tafel te krijgen. Nu ligt ons initiatief voor een watertaxi al lang op tafel, dus daar kwamen we niet voor. Maar het was interessant om te horen wat er allemaal leeft onder ondernemers en bewoners rondom het water. Zoals ideeën om het water meer met kunst en cultuur te verbinden of om een doelgroep die anders geen toegang tot het water heeft in een bootje te krijgen. Mijn eindconclusie was dat onze watertaxi al deze ideeën perfect aan elkaar kan verbinden!

Dus… tijd voor actie! Als iemand een gouden tip heeft voor bootjes die we op Koningsdag kunnen gebruiken, dan hoor ik het graag 🙂